IB
Tiếp thị liên kết
Quản lý vốn

Môi giới sàn giao dịch

Kiếm tiền từ mọi giao dịch do khách hàng mà bạn giới thiệu thực hiện

Với tư cách là người môi giới sàn giao dịch của IV Markets, khi khách hàng của bạn đã trở thành một nhà giao dịch tích cực, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho mỗi giao dịch được thực hiện. Được thiết kế với cấu trúc thanh toán cạnh tranh, phần thưởng bổ sung được trao khi đạt đến cấp tiếp theo.

 • Cấu trúc thanh toán nhiều tầng
 • Không giới hạn phần thưởng
 • Cổng IB độc quyền
 • Xây dựng thương hiệu

 • Hỗ trợ nhóm phân tích quốc tế

 • Xây dựng nhóm

 • Đơn xin cấp phép

 • Xây dựng kỹ thuật

 • Tùy chỉnh phát triển hệ thống

Tiếp thị liên kết

Kiếm hoa hồng trên mỗi khách hàng được giới thiệu

Với tư cách là người tiếp thị liên kết của IV Markets, bạn sẽ cần phải quảng bá thương hiệu, bạn kiếm lợi nhuận trên mỗi khách hàng được chuyển đổi. Sự hợp tác này từ IV Markets, là một cấu trúc dựa trên khối lượng giao dịch phù hợp với mọi cấp độ kinh nghiệm, cung cấp môi trường giao dịch chất lượng cao và dịch vụ khách hàng hàng đầu.

 • Cơ cấu thanh toán cạnh tranh
 • Các công cụ tiếp thị đa ngôn ngữ
 • Cổng thông tin liên kết độc quyền

Khoản thanh toán "CPA + Tiền thưởng" không giới hạn

Kiếm CPA cao cho mỗi khách hàng được giới thiệu cộng với phần thưởng bổ sung. Thanh toán cạnh tranh không giới hạn!

Dữ liệu chi tiết thời gian thực

Cung cấp cho bạn số liệu thống kê chi tiết, theo thời gian thực để theo dõi sự phát triển của khách hàng và kết quả quảng cáo.

Ngày quyết toán hàng tháng cố định

Quyết toán hàng tháng và thanh toán đúng hạn

Máy tính thanh toán

Quốc gia

Chọn quốc gia / khu vực

CPA

Clients

Bonus

Minimum Reward

Quản lý vốn

Tăng hiệu quả với tài khoản MAM & PAMM

IV Markets cung cấp 2 loại tài khoản ngoại hối được quản lý - MAM và PAMM để người quản lý tiền phân bổ linh hoạt và xem báo cáo hoa hồng theo thời gian thực, nhằm tối đa hóa và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Một tài khoản quản lý có thể kết nối với nhiều tài khoản. Theo nguyên tắc đầu tư hoặc cơ cấu đầu tư để yêu cầu các khoản phí từ khách hàng để nâng cao lợi tức của bạn và cung cấp các dịch vụ hiệu quả hơn cho khách hàng.

 • Quản lý tài khoản chính thức
 • Điều kiện giao dịch có thể tùy chỉnh
 • Báo cáo thời gian thực

MAM

 • Dựa trên MT4
 • Không giới hạn số lượng tài khoản giao dịch
 • Đồng bộ tức thì giữa tài khoản chính và tài khoản phụ để đạt được phân phối chính xác
 • Chương trình phân phối linh hoạt
 • Hỗ trợ nhiều nhóm giao dịch
 • Hỗ trợ robot
 • Quản lý lệnh rủi ro theo thời gian thực

PAMM

 • Dựa trên MT4
 • Phân bổ dựa trên phần trăm khối lượng giao dịch
 • Kết quả giao dịch nhất quán giữa tài khoản chính và tài khoản nhà đầu tư
 • Bất kể kiến thức hoặc khả năng giao dịch của nhà đầu tư
 • Hỗ trợ robot
 • Quản lý lệnh rủi ro theo thời gian thực
 • Cơ cấu thanh toán cạnh tranh

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ 24/5

 • Các công cụ tiếp thị rộng rãi

 • Sàn giao dịch quốc tế đáng tin cậy

 • Học viện giao dịch

 • Hỗ trợ điều hành đa dạng hoá

 • Môi trường giao dịch nhanh chóng và ổn định

 • Dashboard thời gian thực

Tham gia ngay

Yêu cầu

Yêu cầu

Yêu cầu

Yêu cầu

Yêu cầu

Yêu cầu

Bằng cách cung cấp email của bạn, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi và nhận bản tin từ IV Markets. Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào.

Tuyệt quá! Cảm ơn bạn đã liên hệ, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.